Čištění plotů a soklů

Sokly u budovy nebo plotu by měly mít povrch odolnější proti dešťové vodě, která se odráží od země. Pokud je sokl součástí fasády domu je třeba zamezit dešťové vodě, aby pod sokl zatékala.