Čištění fasád

Na fasádách domu se usazují prach, smog, saze a další různé nečistoty, díky kterým se na povrchu tvoří povlak, který je třeba odstranit. Pokud se na vaší fasádě již vytvořil zelený nebo černý povlak, je nejvyšší čas zasáhnout. Je evidentní, že na fasádě se vytvořily mimo jiné i plísně, které se mohou dostat do dýchacího ústrojí a způsobit tak zdravotní potíže obyvatelům domu. Nelze také opominout ani nehezkou vizáž stavby, kterou plísně a nečistoty způsobily.

Pokud budete dbát na pravidelné čištění fasády, ušetříte si spoustu finančních prostředků, protože nebudete muset provádět nový nátěr fasády. Čištění fasády a její pravidelná údržba je jednak rychlejší, ale také po stránce ekonomické výhodnější. K renovaci fasád používáme pouze kvalitní čistící prostředky, které neznehodnotí fasádu a současně vytvoří i vhodný podklad pro barvy, omítky nebo různé kontaktní zateplovací systémy. Častější čištění fasád doporučujeme zejména u staveb ve vyšší nadmořské výšce, také tam kde je v blízkosti les nebo vodní plocha, u budov orientovaných na sever nebo u zateplených domů, kdy teplo hůře prostupuje z vnitřních prostor.